Referral Recruitment

Een referral strategie is een onderdeel van je recruitment strategie. Een goede referral strategie kan enorm van invloed zijn op je totale wervingsbehoefte. Eigenlijk bepaal je dat aandeel voor een heel groot deel zelf. Verbondenheid, stabiliteit, goed werkgeverschap en ambassadeurschap moeten in balans zijn. Heb je tevreden mensen, dan is het aandeel in je kwalitatieve referral percentage heel hoog. Het werkt ook andersom, met een op de doelgroep afgestemde goede referral strategie en daarbij het belonen voor gedrag, stijgt de verbondenheid en het ambassadeurschap voor je organisatie.

Referral is de meest effectieve, prijsgunstige en snelle manier van kwalitatief werven. Je moet echter je mensen wel activeren en faciliteren. Dat is wat The Referral Company doet. We brengen de beweegmotieven in kaart voor jouw organisatie, zo weten we precies waarom én waarvoor jouw medewerkers nieuwe kandidaten aandragen. Bij de ene organisatie is dat voor een schouderklop, voor de andere organisatie pure cash. Maatwerk is dus heel belangrijk voor jouw referral programma. En je kan niet zomaar lanceren en dan wachten op kandidaten, de sleutel van het succes is activeren. Dat is precies waar wij jouw organisatie minimaal 6 maanden in begeleiden! It’s all about connection!