23-04-2019 | Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zetten werkgevers steeds vaker het netwerk van eigen medewerkers in om nieuw personeel te vinden. Er staat vaak een financiële bonus tegenover, al is dat niet de belangrijkste beweegreden.

Referral recruitment, zoals deze wervingstechniek heet, is niet nieuw. Wel worden collega’s vaker ingezet voor het aandragen van kandidaten nu de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, legt Heleen Stoevelaar van The Referral Company uit.”